گام اول در تنبیه کودک

  خـانـواده اى از دسـت فرزند شرورشان کلافه شده بودند.
بى ادبى فرزند خردسال , پدر و همه اهل منزل را رنج مى داد.
بیرون از منزل نیزکسى از آزار و اذیت او آسایش نداشت .
پدر نیز هر بار او را به باد کتک مى گرفت , به امید این که بر اثر تنبیه , دست از کارهاى زشت بردارد, امافایده اى نداشت .
روزى دسـت فـرزنـد خـود را گرفت و نفس زنان , نزدحضرت ابوالحسن (ع ) آورد و از وى شکایت کـرد.
حـضـرت نـگـاهـى بـه آن مـرد کـرد و خـواسـت راه و روش تربیت کردن را به او بیاموزد.
فرمود:فرزندت را نزن .
مرد از خودش پرسید: پس چگونه فرزندم را تربیت کنم .
منتظربودتا ادامه کلام امام را بشنود.
امام ادامه داد: براى ادب کردنش ازاو دورى و قهر کن .
مـرد گـویا دنیاى جدیدى در تربیت فرزند به رویش گشوده شد.
درهمان لحظه تصمیم گرفت شـیـوه قهر و دورى را پیشه خود سازدوبافرزندش سخنى نگوید.
در همین فکر بود که ادامه کلام امـام , او راآگـاه تـر کـرد.
امـام فرمود: ولى مواظب باش قهرت زیاد طول نکشد وهرچه زودتر با فرزندت آشتى کن .

بیان : شیوه تنبیه بدنى در تربیت کودک هیچ تاثیرى ندارد, بلکه نتیجه عکس دارد.
چون علاوه بر عـادت بـه تـنـبیه , عظمت و ابهت پدر ومادر و یا معلم را نزد کودک خدشه دار مى کند و راه براى تربیت بعدى نیز بسته مى شود.

/ 1 نظر / 18 بازدید
رضا

تنبیه فرزندان 574 - پس بدان آنکه را ولایت قهری و عدالتی نیست اصلاً هیچ رحمت و محبتی هم نیست جز بازیگری و چاپلوسی و عیاشی و ریا! و آنکه نسبت به عزیزانش ولایت قهری و عدالت نمی ورزد آنان را دوست نمی دارد زیرا مسئولیتی در قبال سرنوشت آنها بر دوش نمی کشد و آنان را فقط در خدمت راحتی و عیش خود می خواهد. آن والدینی که به دلیل خطا فرزندان خود را تنبیه می کنند می دانند که در حقیقت نفس و دل خودشان را تنبیه می کنند و بر خود زخم می زنند و زخمی که بر فرزندان وارد می شود بسیار ناچیز است. فقط والدین بی مهر و مسئولیت و عیاش و خودپرست هستند که راه هر خطا و معصیتی را برای فرزندان خود بازمی گذارند تا خودشان هم هر کاری که می خواهند بکنند. این همان نابودسازی است که در آینده، این نوع فرزندان والدین خود را نمی بخشند و چه بسا از آنها انتقام می ستانند. ------------------------------------------------------------------- روابط زناشوئی و خانوادگی 1058 - نژادپرستی به معنای توقع حیات و هستی از نژاد و روابط خانوادگی و فامیلی است یعنی نژاد را بر جای نزاد(خدا) قرار دادن. و چون نژاد توان برآوردن این توقعات را ندارد مورد عداوت قرار می گیرد. و