مردى به هنگام تبریک تولد فرزند یکى از دوستانش , به او گفت :تولد این نوزاد که سوار بر مرکب مراد خواهد بود, بر تو مبارک باد.
حـضرت امیر(ع ) که حضور داشت به او فرمود: به هنگام تبریک وشادباش نوزاد چنین بگو: خداى بـخـشـنـده را شکرگذار باش و این بخشش او, بر تو مبارک باد.
امید که فرزندت به کمال توانایى برسد و ازنیکوکارى اش بهره مند شوى .

بیان : اسلام در هر مورد دستور کاملى دارد که محور آن گام زدن انسان در مسیر توحید و رسیدن بـه کمال است .
این هدف مقدس حتى در محتواى شادباش نوزاد از طرف ائمه (ع ) پیشنهاد شده است .