چند چیز را با چند چیز از خود دور کنید

 

غضب خدا را با سوره ی " حمد "

بی حوصلگی ، خشم و عصبانیت را با سوره ی " یس "

هراس قیامت را با سوره ی " دخان "

فقر و نداری را با سوره ی "واقعه "

عذاب قبر را با سوره ی " تبارک "

در امان بودن از کفر در زمان مردن را با سوره ی " کافرون "

چشم بد ، وسواس و آشوب را با سوره ی " ناس "